top of page

GIZLILIK POLITIKASI

 1. Bir bakışta veri koruma

   

Genel bilgi

Aşağıdaki bilgiler, bu web sitesini ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinize ne olduğuna dair basit bir genel bakış sağlar. Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz verilerdir. Veri koruma konusu ile ilgili detaylı bilgiyi bu metnin altındaki veri koruma beyanımızda bulabilirsiniz.

 

Bu web sitesinde veri toplama

 

Bu web sitesinde veri toplamadan kim sorumludur?

Bu web sitesinde veri işleme, web sitesi operatörü tarafından gerçekleştirilir. İletişim bilgilerini bu web sitesinin baskısında bulabilirsiniz.

 

Verilerinizi nasıl topluyoruz?

Bir yandan verileriniz bize iletmenizle toplanır. Bu olabilir, için. Örneğin, bir iletişim formuna girdiğiniz verilerdir. BT sistemlerimiz, web sitesini ziyaret ettiğinizde otomatik olarak diğer verileri toplar. Bu öncelikle teknik verilerdir (örneğin internet tarayıcısı, işletim sistemi veya sayfa ziyaretinin zamanı). Bu veriler, bu web sitesine girdiğiniz anda otomatik olarak kaydedilir.

 

Verilerinizi ne için kullanıyoruz?

Verilerin bir kısmı, web sitesinin doğru bir şekilde sunulmasını sağlamak için toplanır. Kullanıcı davranışınızı analiz etmek için diğer veriler kullanılabilir.

 

Verilerinizle ilgili hangi haklara sahipsiniz?

Saklanan kişisel verilerinizin kaynağı, alıcısı ve amacı hakkında istediğiniz zaman ücretsiz olarak bilgi alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca bu verilerin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme hakkına da sahipsiniz. Veri korumayla ilgili başka sorularınız varsa, künye üzerinde verilen adresten istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca sorumlu denetim makamına şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz. Ayrıca, kişisel verilerinizin belirli durumlarda işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına da sahipsiniz. Bununla ilgili ayrıntıları, "İşlemeyi kısıtlama hakkı" altındaki veri koruma beyanında bulabilirsiniz.

 

Analiz araçları ve üçüncü taraf araçları

Bu web sitesini ziyaret ettiğinizde, sörf davranışınız istatistiksel olarak değerlendirilebilir. Bu, öncelikle çerezlerle ve sözde analiz programları ile yapılır. Sörf davranışınız genellikle isimsiz olarak analiz edilir; sörf davranışı size kadar izlenemez.

Bu analize itiraz edebilir veya belirli araçları kullanmayarak engelleyebilirsiniz. Aşağıdaki veri koruma beyanında bu araçlar ve itiraz seçenekleriniz hakkında ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.

 

 1. Barındırma ve İçerik Dağıtım Ağları (CDN)

   

Harici barındırma

Bu web sitesi harici bir servis sağlayıcı (barındırıcı) tarafından barındırılmaktadır. Bu web sitesinde toplanan kişisel veriler, barındırıcının sunucularında saklanır. Bu öncelikli olarak IP adresleri, iletişim istekleri, meta ve iletişim verileri, sözleşme verileri, iletişim bilgileri, isimler, web sitesi erişimi ve bir web sitesi aracılığıyla oluşturulan diğer veriler olabilir.

Ev sahibi, potansiyel ve mevcut müşterilerimizle sözleşmeyi yerine getirmek amacıyla (Madde 6 Para. 1 lit. b GDPR) ve çevrimiçi teklifimizin profesyonel bir sağlayıcı tarafından güvenli, hızlı ve verimli bir şekilde sağlanması için kullanılır ( Madde 6 Paragraf 1 lit. f GDPR).

Barındırıcımız, verilerinizi yalnızca performans yükümlülüklerini yerine getirmek ve bu verilerle ilgili talimatlarımızı takip etmek için gerekli olduğu ölçüde işleyecektir.

 

Sipariş işleme için bir sözleşmenin imzalanması

Veri korumaya uygun işlemeyi garanti etmek için, ev sahibimizle sipariş işleme için bir sözleşme imzaladık.

 

 

 

 1. Genel bilgiler ve zorunlu bilgiler

   

veri koruması

Bu sayfaların operatörleri kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye almaktadır. Kişisel verilerinizi gizli olarak ve yasal veri koruma düzenlemelerine ve bu veri koruma beyanına uygun olarak işliyoruz.

Bu web sitesini kullandığınızda çeşitli kişisel veriler toplanır. Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz verilerdir. Bu veri koruma beyanı, hangi verileri topladığımızı ve bunları ne için kullandığımızı açıklar. Ayrıca bunun nasıl ve ne amaçla yapıldığını da açıklar.

İnternet üzerinden veri iletiminin (örneğin e-posta ile iletişim kurarken) güvenlik açıkları olabileceğine dikkat çekmek isteriz. Verileri üçüncü şahısların erişiminden tamamen korumak mümkün değildir.

 

Sorumlu kuruluş hakkında bilgiler

Universal-symphony.com ve evrensel-senfoni.com bu web sitesinde veri işlemeden sorumlu kurum:

Profesör Yelda Özsunar

Adres: Adnan Menderes Üniversitesi

Tıp Fakültesi, Radyoloji AD, Aydın, Türkiye

Telefon:

Hastane +90256 4441256 / 2451-2914

Dekanlık: +90 256 2000-2904

Eposta: yeldaozsunar@gmail.com

 

Sorumlu kuruluş, tek başına veya başkalarıyla birlikte kişisel verilerin (örneğin isimler, e-posta adresleri, vb.) İşlenme amaçlarına ve yöntemlerine karar veren gerçek veya tüzel kişidir.

 

Veri işlemeye verdiğiniz onayın iptali

Birçok veri işleme işlemi yalnızca sizin açık onayınız ile mümkündür. Onayınızı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. Bize e-posta ile gayri resmi bir bildirim yapmanız yeterlidir. İptalden önce yürütülen veri işlemenin yasallığı iptalden etkilenmez.

 

Özel durumlarda ve doğrudan reklamda veri toplanmasına itiraz etme hakkı (Madde 21 GDPR)

VERİ İŞLEME SANAT ÜZERİNE TEMEL OLURSA. 6 ABS. 1 LIT. E VEYA GDPR, ÖZEL DURUMUNUZA YÖNELİK NEDENLERLE HERHANGİ BİR ZAMANDA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE İTİRAZ ETME HAKKINIZ VARDIR; BU AYRICA BU HÜKÜMLERE DAYANAN PROFİLLENDİRME İÇİN de geçerlidir. İŞLEMİN TEMEL OLDUĞU İLGİLİ YASAL TEMEL BU GİZLİLİK BEYANINDAN ALINMIŞTIR. SİZE TABİ OLURSANIZ, İLGİLERİNİZİ, HAKLARINIZI VE SORUMLULUK REDDİNİ VE MADDE KAPSAMINDA KORUNAN MÜLKİYET MUHALEFETİNİ SAĞLAYAN İŞLEME İÇİN ZORUNLU KORUYUCU NEDENLER SUNMADIĞINDA, KİŞİSEL VERİLERİNİZİ ARTIK İŞLEMEYECEĞİZ. 21 (1) GDPR).

KİŞİSEL VERİLERİNİZ DOĞRUDAN REKLAM VERMEK İÇİN İŞLENMİŞSE, KİŞİSEL VERİLERİNİZİ BU REKLAM AMACIYLA İŞLEMEK İÇİN HER ZAMAN İTİRAZ ETME HAKKINA SAHİPTİR; BU BÖYLE DOĞRUDAN REKLAMLARLA BAĞLANTI OLDUĞU KADAR PROFİL OLUŞTURMA İÇİN DE GEÇERLİDİR. İTİRAZ EDERSENİZ, KİŞİSEL VERİLERİNİZ ARTIK DOĞRUDAN REKLAM AMACI İÇİN KULLANILMAYACAKTIR (GDPR MADDE 21 (2) KAPSAMINDAKİ YÜKÜMLÜLÜK).

 

Yetkili denetim makamına şikayette bulunma hakkı

GDPR'nin ihlali durumunda, veri sahibi, özellikle mutat ikametgahı, iş yeri veya iddia edilen ihlalin bulunduğu üye devlette bir denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahiptir. Şikayette bulunma hakkı, diğer idari veya adli çözüm yollarına halel getirmez.

 

Veri taşınabilirliği hakkı

Onayınıza dayalı olarak veya size veya üçüncü bir tarafa ortak, makine tarafından okunabilir bir formatta devredilen bir sözleşmenin yerine getirilmesi için otomatik olarak işlediğimiz verilere sahip olma hakkına sahipsiniz. Verilerin başka bir sorumlu kişiye doğrudan aktarılmasını talep ederseniz, bu yalnızca teknik olarak mümkünse gerçekleşecektir.

 

SSL veya TLS şifreleme

Güvenlik nedeniyle ve site operatörü olarak bize gönderdiğiniz siparişler veya sorular gibi gizli içeriğin iletimini korumak için bu sayfa SSL veya TLS şifrelemesini kullanır. Şifreli bir bağlantıyı, tarayıcının adres satırının "http: //" den "https: //" e değişmesi ve tarayıcınızın satırındaki kilit simgesiyle tanıyabilirsiniz. SSL veya TLS şifrelemesi etkinleştirilirse, bize ilettiğiniz veriler üçüncü şahıslar tarafından okunamaz.

 

Bilgi, silme ve düzeltme

Yürürlükteki yasal hükümler çerçevesinde, saklanan kişisel verileriniz, kaynağı ve alıcısı ve veri işlemenin amacı hakkında ücretsiz bilgi alma ve gerekirse bu verileri düzeltme veya silme hakkına sahipsiniz. Kişisel veriler konusunda başka sorularınız varsa, künye üzerinde verilen adresten istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

İşlemenin kısıtlanması hakkı

Kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Künye'de verilen adresten istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. İşlemeyi kısıtlama hakkı aşağıdaki durumlarda mevcuttur:

 • Tarafımızdan saklanan kişisel verilerinizin doğruluğuna itiraz ederseniz, genellikle bunu kontrol etmek için zamana ihtiyacımız vardır. İnceleme süresi boyunca kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.

 • Kişisel verilerinizin işlenmesi hukuka aykırı bir şekilde gerçekleşmişse / gerçekleşmişse, silme yerine veri işlemenin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz.

 • Kişisel verilerinize artık ihtiyacımız yoksa, ancak yasal talepleri uygulamak, savunmak veya ileri sürmek için bunlara ihtiyacınız varsa, kişisel verilerinizin silinmesi yerine işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.

 • Sanat uyarınca bir itirazda bulunduysanız. 21 Para. 1 GDPR, siz ve çıkarlarımız tartılmalıdır. Kimin çıkarlarının haklarından daha ağır bastığı belli olmadığı sürece, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtladıysanız, bu veriler - saklanması haricinde - yalnızca sizin izninizle veya yasal talepleri ileri sürmek, uygulamak veya savunmak veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarını korumak veya aşağıdaki nedenlerle elde edilebilir: Avrupa Birliği veya bir Üye Devlet için önemli kamu yararı.

 

4. Bu web sitesinde veri toplama

İletişim Formu

Bize iletişim formunu kullanarak soru gönderirseniz, orada verdiğiniz iletişim bilgileri de dahil olmak üzere sorgu formundaki bilgileriniz, sorgunun işlenmesi amacıyla ve takip soruları durumunda tarafımızdan saklanacaktır. Bu verileri izniniz olmadan başkalarına aktarmayacağız.

Bu veriler, Sanat esasına göre işlenir. 6 Para. 1 yaktı. b GDPR, talebiniz bir sözleşmenin yerine getirilmesiyle ilgiliyse veya sözleşme öncesi önlemleri almak için gerekliyse. Diğer tüm durumlarda, işleme, bize yöneltilen soruşturmaların etkili bir şekilde işlenmesindeki meşru menfaatimize (GDPR Madde 6 Paragraf 1 lit.) veya izninize (Madde 6 Paragraf 1 lit. a GDPR) dayanmaktadır. bu sorgulandı.

İletişim formuna girdiğiniz veriler, siz silme talebinde bulunana, saklama izninizi iptal edene veya veri saklama amacı artık geçerli olmayana kadar (örneğin, talebiniz işlendikten sonra) bizde kalacaktır. Zorunlu yasal hükümler - özellikle saklama süreleri - etkilenmeden kalır.

 

E-posta, telefon veya faks ile talep edin

Bizimle e-posta, telefon veya faks yoluyla iletişime geçerseniz, talebiniz, bundan kaynaklanan tüm kişisel veriler (isim, talep) dahil olmak üzere, talebinizin işlenmesi amacıyla tarafımızca saklanacak ve işlenecektir. Bu verileri izniniz olmadan başkasına vermeyeceğiz.

Bu veriler, Sanat esasına göre işlenir. 6 Para. 1 yaktı. b GDPR, talebiniz bir sözleşmenin yerine getirilmesiyle ilgiliyse veya sözleşme öncesi önlemleri almak için gerekliyse. Diğer tüm durumlarda, işleme, sizin izninize (Madde 6 Para. 1 a) GDPR) ve / veya meşru menfaatlerimize (Madde 6 Para. 1 harf f GDPR) dayanmaktadır, çünkü etkin Soruların bize iletilmesini sağlayın.

İletişim talepleri aracılığıyla bize gönderdiğiniz veriler, siz silme talebinde bulunana, saklama izninizi iptal edene veya veri saklama amacı artık geçerli olmayana kadar (örneğin, talebiniz işlendikten sonra) bizde kalacaktır. Zorunlu yasal hükümler - özellikle yasal saklama süreleri - etkilenmeden kalır.

 

 1. Sosyal medya

   

Facebook eklentileri (Beğen ve Paylaş düğmesi)

Facebook sosyal ağındaki eklentiler bu web sitesine entegre edilmiştir. Bu hizmet, Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland tarafından sağlanmaktadır. Facebook'a göre ise toplanan veriler aynı zamanda ABD ve diğer üçüncü ülkelere de aktarılıyor.

Facebook eklentilerini Facebook logosu veya bu web sitesindeki "Beğen" düğmesinden tanıyabilirsiniz. Facebook eklentilerine genel bir bakış burada bulunabilir:

https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Bu web sitesini ziyaret ettiğinizde eklenti, tarayıcınız ile Facebook sunucusu arasında doğrudan bir bağlantı kurar. Facebook, bu web sitesini ziyaret ettiğiniz bilgisini IP adresinizle alır. Facebook hesabınızda oturumunuz açıkken Facebook "Beğen" düğmesini tıklarsanız, bu web sitesinin içeriğini Facebook profilinize bağlayabilirsiniz. Bu, Facebook'un ziyaretinizi bu web sitesine kullanıcı hesabınızla ilişkilendirmesini sağlar. Web sitesinin sağlayıcısı olarak, aktarılan verilerin içeriği veya Facebook tarafından nasıl kullanıldığına dair hiçbir bilgimiz olmadığını belirtmek isteriz. Daha fazla bilgi için Facebook'un gizlilik politikasına bakın:

https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Facebook'un bu web sitesini ziyaretinizi Facebook kullanıcı hesabınıza atamasını istemiyorsanız, lütfen Facebook kullanıcı hesabınızdan çıkın.

Facebook eklentileri Sanat esasına göre kullanılır. 6 Para. 1 yaktı. f GDPR. Web sitesi operatörü, sosyal medyada mümkün olan en büyük görünürlük konusunda meşru bir ilgiye sahiptir.

 

T witter eklentisi

Twitter hizmetinin işlevleri bu web sitesine entegre edilmiştir. Bu işlevler Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ABD tarafından sunulmaktadır. Twitter ve "Yeniden Tweetle" işlevini kullanarak, ziyaret ettiğiniz web siteleri Twitter hesabınıza bağlanır ve diğer kullanıcılar tarafından bilinmesi sağlanır. Bu veriler ayrıca Twitter'a da iletilir. Web sitesinin sağlayıcısı olarak, aktarılan verilerin içeriği veya Twitter tarafından nasıl kullanıldığına dair hiçbir bilgimiz olmadığını belirtmek isteriz. Daha fazla bilgi Twitter'ın veri koruma beyanında bulunabilir:

https://twitter.com/de/privacy.

Twitter eklentisi Sanat esasına göre kullanılır. 6 Para. 1 yaktı. f GDPR. Web sitesi operatörü, sosyal medyada mümkün olan en büyük görünürlük konusunda meşru bir ilgiye sahiptir.

Twitter'daki veri koruma ayarlarınızı https://twitter.com/account/settings adresindeki hesap ayarlarından değiştirebilirsiniz.

 

 1. Analiz araçları ve reklamcılık

   

internet analizi

Bu web sitesi Google-Analytics'in analiz hizmetlerini kullanır. Google Analytics ziyaretçi sayıları ve davranışı ile yapılan analizlerin bir parçası olarak (ör. Sayfa görüntülenme sayısı, web sitesi ziyaret süresi, hemen çıkma oranları), ziyaretçi kaynakları (yani ziyaretçinin hangi sayfadan geldiği), ziyaretçi konumları ve teknik veriler (tarayıcı ve işletim sistem sürümleri) analiz edilecek. Google bu amaçla özellikle aşağıdaki verileri depolar:

 • Yönlendiren (önceden ziyaret edilen web sitesi)

 • istenen web sitesi veya dosya

 • Tarayıcı türü ve sürümü

 • Kullanılan işletim sistemi

 • Kullanılan cihaz türü

 • Erişim zamanı

 • Anonim biçimde IP adresi (yalnızca erişimin yerini belirlemek için kullanılır).

 

7. Eklentiler ve araçlar

 

Genişletilmiş veri korumalı YouTube

Bu web sitesi YouTube'daki videoları entegre eder. Web sitesi Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda tarafından işletilmektedir.

YouTube'u genişletilmiş veri koruma modunda kullanıyoruz. YouTube'a göre bu mod, YouTube'un videoyu izlemeden önce bu web sitesini ziyaret edenler hakkında herhangi bir bilgi kaydetmediği anlamına gelir. Ancak, genişletilmiş veri koruma modu, verilerin YouTube iş ortaklarına aktarılmasına mutlaka engel değildir. Örneğin, bir video izlemenizden bağımsız olarak, YouTube, Google DoubleClick ağına bağlanır.

Bu web sitesinde bir YouTube videosu başlattığınız anda, YouTube sunucularına bir bağlantı kurulur. YouTube sunucusu, hangi sayfalarımızı ziyaret ettiğiniz konusunda bilgilendirilir. YouTube hesabınızda oturum açtıysanız, YouTube'un gezinme davranışınızı doğrudan kişisel profilinize atamasını etkinleştirirsiniz. Bunu YouTube hesabınızdan çıkış yaparak önleyebilirsiniz.

Ayrıca YouTube, bir videoyu başlattıktan sonra son cihazınıza çeşitli çerezler kaydedebilir. Bu çerezlerin yardımıyla YouTube, bu web sitesinin ziyaretçileri hakkında bilgi alabilir. Bu bilgiler, diğer şeylerin yanı sıra, video istatistikleri toplamak, kullanıcı dostluğunu geliştirmek ve sahtekarlığı önlemek için kullanılır. Çerezler, siz onları silene kadar cihazınızda kalır.

Gerekirse, üzerinde hiçbir etkimizin olmadığı bir YouTube videosunun başlamasından sonra daha fazla veri işleme süreci başlatılabilir.

YouTube, çevrimiçi tekliflerimizin çekici bir sunumu için kullanılmaktadır. Bu, Sanatın anlamı dahilinde meşru bir ilgiyi temsil eder. 6 para. 1 yaktı. f GDPR. Karşılık gelen bir onay talep edilmişse (örneğin, çerezlerin depolanmasına izin verilmesi), işlem münhasıran Sanat esasına göre gerçekleşir. 6 Para. 1 yaktı. bir GDPR; onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

YouTube'daki veri korumayla ilgili daha fazla bilgi, veri koruma beyanında bulunabilir: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

 

Vimeo

Bu web sitesi, Vimeo video portalından eklentiler kullanıyor. Sağlayıcı, Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, ABD'dir.

Vimeo eklentisine sahip sayfalarımızdan birini ziyaret ederseniz, Vimeo sunucularına bağlantı kurulur. Vimeo sunucusu, hangi sayfalarımızı ziyaret ettiğiniz konusunda bilgilendirilir. Vimeo ayrıca IP adresinizi de alır. Bu, Vimeo'da oturum açmadıysanız veya bir Vimeo hesabınız yoksa da geçerlidir. Vimeo tarafından toplanan bilgiler ABD'deki Vimeo sunucusuna iletilir.

Vimeo hesabınızda oturum açtıysanız, Vimeo'nun sörf davranışınızı doğrudan kişisel profilinize atamasını etkinleştirirsiniz. Vimeo hesabınızdan çıkış yaparak bunu önleyebilirsiniz.

Vimeo, çevrimiçi tekliflerimizin çekici bir sunumu için kullanılmaktadır. Bu, Sanatın anlamı dahilinde meşru bir ilgiyi temsil eder. 6 Para. 1 yaktı. f GDPR. Karşılık gelen bir onay talep edilmişse (örneğin, çerezlerin depolanmasına izin verilmesi), işlem münhasıran Sanat esasına göre gerçekleşir. 6 Para. 1 yaktı. bir GDPR; onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Kullanıcı verilerinin işlenmesine ilişkin daha fazla bilgi Vimeo'nun veri koruma beyanında bulunabilir: https://vimeo.com/privacy .

 

Spotify

Spotify müzik hizmetinin işlevleri bu web sitesine entegre edilmiştir. Sağlayıcı, İsveç'te Spotify AB, Birger Jarlsgatan 61, 113 56 Stockholm'dur. Spotify eklentilerini bu web sitesindeki yeşil logodan tanıyabilirsiniz. Spotify eklentilerine genel bir bakış şu adreste bulunabilir:

https://developer.spotify.com.

Bu, eklenti aracılığıyla bu web sitesini ziyaret ettiğinizde tarayıcınız ile Spotify sunucusu arasında doğrudan bir bağlantı kurulmasını sağlar. Spotify, bu web sitesini ziyaret ettiğiniz bilgisini IP adresinizle alır. Spotify hesabınızda oturumunuz açıkken Spotify düğmesine tıklarsanız, bu web sitesinin içeriğini Spotify profilinize bağlayabilirsiniz. Bu, Spotify'ın ziyaretinizi bu web sitesine kullanıcı hesabınızla ilişkilendirmesini sağlar.

Verilerin depolanması ve analizi Sanat esasına dayanmaktadır. 6 Para. 1 yaktı. f GDPR. Web sitesi operatörü, web sitesinin çekici akustik tasarımına meşru bir ilgiye sahiptir. Karşılık gelen bir onay talep edilmişse (örneğin, çerezlerin depolanmasına izin verilmesi), işlem münhasıran Sanat esasına göre gerçekleşir. 6 Para. 1 yaktı. bir GDPR; onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Daha fazla bilgi Spotify veri koruma beyanında bulunabilir: https://www.spotify.com/de/legal/privacy-policy/.

Spotify'ın bu web sitesini ziyaretinizi Spotify kullanıcı hesabınıza atamasını istemiyorsanız, lütfen Spotify kullanıcı hesabınızdan çıkış yapın.

 

bottom of page