Nasrah Nefer

Asistan Terapist

  • Manuel Terapi

  • Shiatsu Relax Masaj

  • Omurga Jimnastik ve Alexander Tekniği

  • Dans Workout- Mobilizasyon ve Kardiyo Training

  • Jimnastik,  disiplinler arası

Prof. Dr. Yelda Özsunar 

Kamil Sarhanlı

Asistan Terapist

  • ​Yoga Terapi

  • Peter Hess Ses Masajı Uygulayıcısı

  • Aromaterapi

  • Transandantal Meditasyon